FORD TRANSIT 16 chỗ
Đăng ngày 23-09-2013 Lúc 09:03'- 4397 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 Chiếc
Xe phục vụ đi nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng 1.500.000đ
Xe phục vụ theo lịch trình dưới 100km, thời gian10 tiếng/ngày 2.000.000đ
Xe phục vụ theo lịch trình từ 100-150km, thời gian10 tiếng/ngày 2.200 - 2.400.000
Xe phục vụ theo lịch trình từ 150-200km, thời gian10 tiếng/ngày 2.400 - 2.600.000
Xe phục vụ theo lịch trình trên 200km, thời gian12 tiếng/ngày 2.600 - 2.800.000
 
Xe phục vụ đưa đón sân bay  thời gian 3 tiếng 800.000đ, thứ 7 & CN 900.000đ
Xe phục vụ ngoại tỉnh > 220 km 9.000đ/km